Primename, kad kvalifikacijos kėlimas yra svarbus tiek darbuotojams  tiek darbdaviams.

Visos viešosios įstaigos, kurioms taikoma LNSS Šakos kolektyvinė sutartis  turi laikytis sutarties 5 skyriaus 5.3. str.  nuostatų: darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją pagal privalomą kvalifikacijos tobulinimą, būtiną atliekamai darbo funkcijai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privaloma išklausyti nustatytą skaičių valandų kvalifikacijos tobulinimui, atsitraukus nuo darbo ar savo poilsio metu, mokamas vidutinis atlyginimas.

Peržiūrėti >>>

Nuo 2019 m. liepos 1 d. VšĮ RVPL sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga priimta į Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinius narius ir jiems yra taikomi visi LNSS šakos kolektyvinės sutarties nuostatos priedai.

Peržiūrėti >>>
Grįžti į viršų