Kvalifikacijos kėlimas 2020 m.

Primename, kad kvalifikacijos kėlimas yra svarbus tiek darbuotojams  tiek darbdaviams.

Visos viešosios įstaigos, kurioms taikoma LNSS Šakos kolektyvinė sutartis  turi laikytis sutarties 5 skyriaus 5.3. str.  nuostatų: darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją pagal privalomą kvalifikacijos tobulinimą, būtiną atliekamai darbo funkcijai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privaloma išklausyti nustatytą skaičių valandų kvalifikacijos tobulinimui, atsitraukus nuo darbo ar savo poilsio metu, mokamas vidutinis atlyginimas.

Vilniaus universitete pasikeitė paraiškų pateikimas bei kvalifikacijos kėlimo kursų užsakymas gydytojams 2020 metams (neliko popierinių paraiškų). Visos temos skelbiamos internetiniame puslapyje adresu https://www.mvg.vu.lt/programs/?page=1. Išsirinkus kursų temą, tame pačiame internetiniame puslapyje gydytojas turi pats užsiregistruoti į pasirinktus kursus. Užsiregistravus į pasirinktus kursus, VU tobulinimosi centras atsiųs informaciją apie gautą anketą užregistruoti į kursus, užsiregistravę turite informuoti darbdavį dėl darbo organizavimo ir apmokėjimo.

Prašymo forma (word)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2020 M.

RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2020 M.

LSMU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2020 M.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ VU MEDICINOS FAKULTETE 2020 METŲ TEMOS

 

Grįžti į viršų