Spausdinti

Profesinių sąjungų organizacijos „Lietuvos medikų forumas“ įsteigimas

2019 kovo 25 d. buvo įsteigta Profesinių sąjungų organizacija “Lietuvos medikų forumas”. Lietuvos medikų forumo (LMF) steigėjais tapo 5 medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos: Santaros klinikų gydytojų sąjunga, Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinė sąjunga, Respublikinės Vilniaus Universitetinės ligoninės gydytojų profesinė sąjunga, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Santaros klinikų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga.

Profesinių sąjungų organizacija „Lietuvos medikų forumas“ yra darbdavio lygmenyje veikiančių sveikatos priežiūros bei sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas.

Organizacija yra juridinis asmuo - turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, reglamentuojančiais profesinių sąjungų veiklą, kitais teisės aktais ir šiais įstatais

Organizacijos tikslas – atstovauti Organizacijos narių interesus, taip pat atstovauti ir ginti Organizacijos narių darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, skatinti valstybės socialinės bei sveikatos sistemos pažangą.

Organizacija turi teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ministerijomis, savivaldybėmis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis.

Lietuvos medikų forumas jungia daugiau kaip 1200 medicinos darbuotojų. Šios organizacijos įsteigimas įgalina mus dalyvauti svarbiausių medicinos darbuotojų padėtį Lietuvoje lemiančių sprendimų priėmime.

Pirmoji užduotis – “Žalos be kaltės” modelio svarstymas. Netrukus – derybos dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvinės sutarties.

Lietuvos medikų forumas mums suteikia naujų galimybių patiems kurti savo ateitį.

Lietuvos medikų forumo steigiamojo susirinkimo dalyviai