Spausdinti

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties tvirtinimas

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga 2018-03-05 gavo VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus A. Germanavičiaus raštą, kuriame jis prašo visų Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės profesinių sąjungų bendru susitarimu paskirti vieną atstovą į RVPL stebėtojų tarybą. „Iki nustatyto termino neapsisprendus dėl vieno bendro atstovo paskyrimo ir delegavimo, profesinių sąjungų atstovas bus paskirtas RVPL direktoriaus sprendimu“.

 

Atsakydama į VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus A. Germanavičiaus raštą (2018-03-05), 2018-03-06 Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga eilinį kartą priminė direktoriui A. Germanavičiui, kad ji turi jau 237 narius, kas sudaro daugiau nei 1/3 Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų ir tokiu būdu įgijo visus VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Darbo tarybos įgaliojimus. Ryšium su tuo į VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybą, kaip kolektyvo atstovas, turi būti įtrauktas Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Sergejus Andruškevičius.

  

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga 2018-03-21 gavo VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus A. Germanavičiaus įsakymą Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. VI-34a „Dėl Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Į Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėtį, kaip kolektyvo atstovas, įtrauktas Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Sergejus Andruškevičius.